FOR POLAND CITIZENS - CANADA Government of Canada Electronic Travel Authority

Check with seller
Travel Services November 26, 2023 805

Description

Business Name: FOR POLAND CITIZENS - CANADA Government of Canada Electronic Travel Authority - Canada ETA - Online Canada Visa - Wniosek wizowy Rządu Kanady, Centrum składania wniosków wizowych online dla Kanady

Address : Myśliwiecka 2, 00-459 Warszawa, Poland

Phone : +48 22 540 00 00

Co to jest kanadyjska elektroniczna wiza internetowa, ETA lub elektroniczne biuro podróży. ETA elektronicznego urzędu ds. podróży jest warunkiem wstępnym wjazdu dla tych obywateli, którzy NIE potrzebują wizy z papierową pieczątką, innymi słowy dla obywateli oczekujących na wizę udających się do Kanady samolotem. Elektroniczne biuro podróży jest elektronicznie połączone z Twoim paszportem. Jest to wiza krótkoterminowa do Kanady. Jest ważny przez okres pięciu lat lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli Twój paszport zostanie zgubiony, skradziony, uszkodzony lub odnowiony, musisz złożyć wniosek o kolejną wizę kanadyjską online lub ETA. Posiadając ważną kanadyjską wizę internetową lub elektroniczny urząd ds. podróży, możesz wielokrotnie latać do Kanady na krótkie pobyty (zwykle na okres do 180 dni lub sześciu miesięcy na wizytę). W momencie, gdy pojawisz się na granicy lotniska, urzędnik poprosi Cię o okazanie e-mailowej kopii kanadyjskiej wizy ETA lub kanadyjskiej wizy online, a także sprawdzi Twój paszport. Co zabrać na lotnisko po otrzymaniu zatwierdzonej wizy internetowej do Kanady, miej pod ręką kopię elektroniczną lub wydruk. Twój paszport musi pasować do kanadyjskiej wizy internetowej lub elektronicznego urzędu ds. podróży. Będzie powiązany z wizą, której użyłeś do złożenia wniosku. Pracownicy linii lotniczej sprawdzą Twoją wizę lub przewidywany czas przybycia, aby potwierdzić, że posiadasz legalny kanadyjski urząd ds. podróży elektronicznych. Upewnij się, że masz przy sobie oryginalny paszport, Włochy i Anguilla. What is a Canadian electronic Online Visa or ETA or Electronic Travel Authority. An Electronic Travel Authority ETA is a entry prerequisite for those citizens who do NOT require paper stamp Visa in other words visa waiter nationals going to Canada via Airplance. An Electronic Travel Authority is electronically connected to your Passport. It is a short term Visa for Canada. It is valid for period of five years or until your Passport expires, whichever is sooner. If your passport is lost, stolen or damaged or renewed, then you need to apply another Online Canada Visa or ETA. With a valid Online Canada Visa or Electronic Travel Authority, you can fly out to Canada multiple times for short stays (ordinarily for as long as a 180 days or six months per visit). At the point when you show up on the border of Airport, an official will request to see your Email copy of Canada ETA or Online Canada Visa and also check your passport. What to bring to the airport when you get Approved Online Canada Visa, keep the soft copy email or printout handy. Your passport must match you Online Canada Visa or Electronic Travel Authority, it will be connected to the visa you used to apply. The airline employees will review your visa or ETA to confirm that you have a legitimate Canadian Electronic Travel Authority. Ensure that you carry the original passport,Poland, Croatia, British overseas, Spain, Norway, Switzerland, Israel, Lithuania, Slovenia, Cayman Islands, Belgium, South Korea, New Zealand, Romania, Malta, Taiwan, Luxembourg, Denmark, Bahamas, Barbados, Samoa, France, Hong Kong, Br. Virgin Is., Greece, Netherlands, Finland, Australia, Singapore, Papua New Guinea, Germany, Austria, Mexico, Vatican City State, United Kingdom, Cyprus, Ireland, Chile, Iceland, Latvia, Solomon Islands, Hungary, Japan, Portugal, Montserrat, Slovakia, Sweden, Bulgaria, San Marino, Liechtenstein, Brunei, Andorra, Monaco, Czech Republic, Estonia, Italy and Anguilla.

Website :
https://www.canada-visa-online.com/pl/visa/

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest