FOR POLAND CITIZENS - VIETNAMESE Government of Canada Electronic Travel Authority

Check with seller
Travel ServicesNovember 26, 2023 653

Description

Business Name: FOR POLAND CITIZENS - VIETNAMESE Government of Canada Electronic Travel Authority - Canada ETA - Online Canada Visa - Szybka i szybka elektroniczna wiza do Wietnamu online, oficjalna wiza turystyczna i biznesowa rządu Wietnamu

Address : Myśliwiecka 2, 00-459 Warszawa, Poland

Phone : +48 22 540 00 00

Rząd Wietnamu wprowadził na tej stronie najprostszą, najszybszą i najłatwiejszą metodę ubiegania się o wizę do Wietnamu online. Możesz teraz wypełnić internetowy formularz wniosku o wizę do Wietnamu, nie wychodząc z domu, bez konieczności odwiedzania Ambasady Wietnamu. Wypełnij formularz w ciągu kilku minut, prześlij zdjęcie twarzy i stronę paszportu, a następnie dokonaj płatności online. Po kilku dniach otrzymasz e-wizę do Wietnamu pocztą elektroniczną. Możesz od razu odwiedzić lotnisko lub port morski, bez konieczności udawania się do ambasady Wietnamu. Ponadto w paszporcie wymagana jest pieczęć fizyczna lub papierowa. Ten elektroniczny proces, znany również jako eVisa lub elektroniczna wiza do Wietnamu, jest dostępny w 80 krajach. Jeśli pochodzisz z jednego z tych szczęśliwych krajów, możesz ominąć kolejkę do złożenia wniosku w portalu internetowym o wizę do Wietnamu. Możesz zrobić zdjęcie telefonem komórkowym i wysłać do nas e-mail, jeśli nie możesz go przesłać. Będziesz musiał zabrać ze sobą na lotnisko oryginał paszportu, aby urzędnicy imigracyjni na lotnisku mogli ostemplować stronę paszportu uprawniającą do wjazdu do Wietnamu. Ponadto Twój paszport musi być ważny przez 180 dni od daty wjazdu do Wietnamu. Następujące kraje kwalifikują się do otrzymania wizy internetowej do Wietnamu, czyli eVisa, Wietnam, Belgia, Holandia, Indie, Nauru, Portugalia, Chorwacja, Rosja, Hiszpania, quickest and easy method to apply for Vietnam Visa Online on this website. You can now fill out the Vietnam Visa Online Application Form from the luxury of your home without visiting Vietnam Embassy. Fill the form in couple of minutes, upload your face photograph and passport page and make payment online. After a few days you will receive vietnamse eVisa by email. You can visit the airport or seaport straight away without going to vietnamse Embassy. Also, there is on physical or paper stamp required on your passport. This electronic process also known as eVisa or Electronic Visa for Vietnam is available to 80 countries. If you are from one of these lucky countries, you can skip the queue to apply on Online Portal for Vietnam Visa. You can take the photo from your mobile phone and email us if you cannot upload. You will need to carry original passport to the airport so that the immigration officers at the airport can stamp your passport page for entry into Vietnam. Also, your passport must be valid for 180 days on the date of your entry into Vietnam. The following countries are eligible for Vietnam Online Visa aka eVisa Vietnam, Belgium, Netherlands, India, Nauru, Portugal, Croatia, Russia, Spain, Solomon Islands, Qatar, Germany, Liechtenstein, Argentina, Poland, Greece, Australia, Brunei, United States, Denmark, Romania, Brazil, Malta, Bulgaria, Finland, Iceland, Azerbaijan, Philippines, Saint Lucia, Ireland, Mexico, Peru, Slovakia, Venezuela, Norway, Georgia, Mongolia, Estonia, Slovenia, Lithuania, Colombia, Papua New Guinea, Serbia, Kazakhstan, Uruguay, United Arab Emirates, Sweden, Korea, Armenia, Fiji, Montenegro, Switzerland, Andorra, Cuba, Latvia, Cambodia, Monaco, Canada, New Zealand, Italy, France, Luxembourg, Marshall Islands, Vanuatu, Cyprus, Macedonia, Hungary, Czech Republic, Japan, San Marino, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Belarus, United Kingdom, Panama, Austria, Montserrat, Micronesia, Chile.

Website :
https://www.vietnam-visa-online.org/pl/visa/

Share by emailShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest